Władze

WŁADZE

Zarząd Spółki NOVIA

Prezes Zarządu

Aleksandra Wasylewicz
Tel.: 32 77 25 574
awasylewicz@novia.com.pl

 

Dyrektor Operacyjny
Szymon Staszczyk
Tel.: 32 77 25 609
e-mail: staszczyk@novia.com.pl

Kierownik ds. Usług
Dariusz Twardowski
e-mail: dtwardowski@novia.com.pl

Dyrektor ds. medycznych
Prokurent

Dominika Skalska
e-mail: dskalska@novia.com.pl

Dział Kadr 
Karina Poturalska – Kierownik
Tel.: 32 77 25 574
e-mail: kpoturalska@novia.com.pl

Madlena Zygmunt
Tel. 32 77 25 547
e-mail: mzygmunt@novia.com.pl

Dział Administracji
Małgorzata Zaremba
Tel.: 32 77 25 557
e-mail: mzabermba@novia.com.pl

Dział sprzedaży usług medycznych:
Jolanta Zasada
tel.: 32 77 25 618
kom.: 696-698-237
e-mail: jzasada@novia.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Szymon Staszczyk
iod@novia.com.pl